Opłata za zniszczoną lub zgubioną legitymację

Informacja dla rodziców w sprawie opłat za zgubioną, zniszczoną legitymację:

Opłata za zniszczoną lub zgubioną legitymację wynosi  9,00 zł.


Pieniądze proszę wpłacać na niżej podane konto:

ING BANK ŚLĄSKI: 74 1050 1142 1000 0090 3109 9485

z dokładnym opisem tj. opłata za legitymację, imię nazwisko ucznia, klasa, SP 8

Potwierdzenie opłaty proszę dostarczyć do sekretariatu, na podstawie dokumentu zostanie wydana nowa legitymacja.