Przedstawiamy listę uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.