Rekrutacja

Przedstawiamy listę uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19:

Zapisy do szkoły uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu i kandydatów do klasy I zamieszkałych poza obwodem odbędą się zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Oto wyprawka pierwszoklasisty, czyli to, co każdemu z nowych uczniów będzie niezbędne w szkole:

500 złotych wyprawki przeznacza gmina Sosnowiec dla każdego ucznia, który po raz pierwszy we wrześniu 2017 roku rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Jednorazowe świadczenie pieniężne udzielane jest dzieciom, które po raz pierwszy w roku szkolym 2017/2018 rozpoczną realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej.