Przy oglądaniu filmu o szkole proponujemy włączyć napisy :)