grafika z napisem uwaga ważna informacja

26 marca o godz. 12.00 na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych.

Od 26 marca do 31 marca do godz. 15.00 rodzice muszą potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do naszej szkoły. Forma potwierdzania – czy tylko w systemie, czy również w wersji papierowej – zostanie podana przez Wydział Edukacji.

W dniu 31 marca o godz. 15.00 na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych.

Od 1 kwietnia do 18 czerwca będzie trwała rekrutacja uzupełniająca, dla rodziców, którzy nie zgłosili dziecka w pierwszym terminie.