W roku szkolnym 2021/22 zapisy i rekrutacja dzieci do klas pierwszych przeprowadzane będą elektronicznie poprzez wypełnienie zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły) lub wniosku (dzieci spoza obwodu szkoły) na stronie: https://sp-sosnowiec.nabory.pl. System będzie aktywny od 1 marca 2021 roku. Rodzice zobowiązani są również do  dostarczenia do szkoły dokumentów w wersji papierowej.

Przypominamy obowiązujące terminy:

01.03.2021 r. – 19.03.2021 r. (do godz. 15.00)

 

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

26.03.2021 r. (do godz. 12.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 31.03.2021 r. (do godz. 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

01.04.2021 r. (do godz. 12.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Pracownicy naszej szkoły w razie potrzeby będą udzielali pomocy w wypełnianiu zgłoszeń i wniosków, w dniach 1, 2, 3 marca w godz. 9.00 – 17.00 oraz w dniach 04 – 19 marca w godz. 9.00 – 14.30.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

Dyrektor Szkoły mgr Beata Grygutis

32 266 34 72 wewn. 21

Wicedyrektor Szkoły mgr Iwona Chlewicka

32 266 34 72 wewn. 22

Kierownik świetlicy mgr Katarzyna Pietkiewicz

32 266 34 72 wewn. 27

Pedagog szkolny mgr Anna Żyła

32 266 34 72 wewn. 29

Psycholog szkolny mgr Agnieszka Duszyc

32 266 34 72 wewn. 23