Stworzono kurs on-line do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego angielskiego na poziomie  A1 i A2 zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego sformułowanym przez Komitet Ministrów Rady Europy,  jako metody  e-learningowej wzbogacającej naukę klasowo-lekcyjną zorientowaną na naukę przez zabawę z uwzględnieniem procesów motywacyjnych, emocjonalnych i efektywności aby szybko i wydajnie włączyć uczniów w proces nauczania - uczenia się.

Kurs mogą wykorzystywać nauczyciele w trakcie regularnych zajęć lekcyjnych, jak również kół zainteresowań. Program kursu wykracza poza elementy podstawy programowej i jest doskonałym narzędziem stworzonym przez uczniów i nauczycieli – praktyków do wykorzystania na każdym etapie nauki języka angielskiego w szkole podstawowej jako rozszerzenie, powtórzenie i utrwalenie wszystkich kluczowych kompetencji językowych. Kurs zawiera  gry i zabawy leksykalne i gramatyczne, piosenki, materiały do czytania ze zrozumieniem, wyjaśnienia gramatyki z przykładami oraz oczywiście ewaluację w postaci testów do samodzielnego rozwiązywania. Uczniowie mogą podejmować aktywność na platformie e-learningowej w dowolnym momencie i całkowicie za darmo, z kursu mogą korzystać wszyscy zainteresowani i w każdym wieku. Nauczyciele mogą znaleźć informacje o systemach edukacyjnych krajów partnerskich i inne przydatne zagadnienia z dziedziny dydaktyki języków obcych.

Jednocześnie platforma internetowa, gdzie jest umieszczony kurs zawiera wszystkie informacje o zrealizowanym projekcie i współpracujących krajach partnerskich.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia stron projektu:

Dobrej zabawy z językiem!

Zespół Comeniusa "Hello2.0"