Comenius 2011-2013

Stworzono kurs on-line do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego angielskiego na poziomie  A1 i A2 zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego sformułowanym przez Komitet Ministrów Rady Europy,  jako metody  e-learningowej wzbogacającej naukę klasowo-lekcyjną zorientowaną na naukę przez zabawę z uwzględnieniem procesów motywacyjnych, emocjonalnych i efektywności aby szybko i wydajnie włączyć uczniów w proces nauczania - uczenia się.

W  dniach 22-24 maja 2013 roku odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu Hello 2.0. Tym razem gościli nas Litwini.  Warsztaty szkoleniowe odbywały się w Kownie w ,,ŚILO" PRADINE MOKYKLA. Spotkanie poświęcone było pracom na raportem końcowym z realizacji projektu.

W dniach 7 – 9 marca 2013 roku delegacja z naszej szkoły brała udział w kolejnej wizycie partnerskiej. Gospodarzem spotkania była Condorcet School w Wattrelos na północy Francji. W spotkaniu oprócz nauczycieli ze szkół partnerskich uczestniczyli uczniowie z Teesdale School w Anglii.

W dniach 4,5 i 6 października 2012 roku gościliśmy naszych partnerów z projektu Comenius Hello2.0. odbywały się warsztaty szkoleniowe. Nasi goście obejrzeli przedstawienie w języku angielskim w wykonaniu uczniów z kołateatralnego pt. ,,Cindirella". Uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielami władz miasta.

Podczas wymiany na Węgrzech spotkaliśmy się z miłą atmosferą i ogromem atrakcji, dlatego to samo, a nawet jeszcze więcej zaoferowaliśmy naszym gościom podczas ich pobytu w Polsce.

W dniach od 30 maja do 2 czerwca 2012 roku w ramach realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół uczniowie klasy VI a byli na wymianie uczniowskiej w szkole partnerskiej  Bessenyei György w miejscowości Kisvárda, Iskola tér 2, Węgry.

Kolejna wizyta krajów partnerskich skupionych wokół projektu Hello 2.0 miała miejsce w Wielkiej Brytanii w malowniczym miasteczku Barnard Castle w hrabstwie Durham w okresie od 8 do 9 marca 2012roku. Oprócz szkoleń w ramach wymiany partnerskiej, które miały miejsce w miejscowym Teesdale School - mieliśmy możność uczestniczenia w życiu społeczności tejże szkoły.

W dniach 9 – 11 listopada 2011 roku  w Madrycie odbyło się pierwsze robocze spotkanie szkół - partnerów rozpoczynające realizację projektu Hello 2.0 w ramach projektu Comenius „Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół”. Podczas spotkania został ustalony harmonogram kolejnych wizyt partnerskich, plan działań , dokonano prezentacji szkół oraz przeprowadzone zostało szkolenie z posługiwania się narzędziami umożliwiającymi realizację postawionego celu - czyli  stworzenie językowego kursu on – line języków: angielskiego i hiszpańskiego. Szkolenie dotyczyło posługiwania się takimi  narzędziami i aplikacjami jak: Wiki, WEB 2.0, Picnick, Toondoo, Glogster.

Dzięki współpracy z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu w ramach realizacji projektu Comenius Hello 2.0 w roku szkolnym 2011-2012 odbywały się zajęcia dodatkowe z języka francuskiego i języka hiszpańskiego w wymiarze po 1 godzinie w tygodniu. Zajęcia prowadziły słuchaczki kolegium w ramach wolontariatu. Program zajęć oparty był na zagadnieniach poruszanych w projekcie. Uczestnicy aktywnie włączyli się w organizację Dni Comeniusa i zaprezentowali całej społeczności uczniowskiej swoje umiejętności.

Przed świętami otrzymaliśmy bardzo miłą wiadomość od pani Pilar - koordynator poprzedniego projektu Comenius. Nasz projekt Hello2.0, który realizowaliśmy w latach 2011-2013 wraz ze szkołami w Hiszpanii, Anglii, Francji, Litwie i na Węgrzech, został doceniony przez Agencję Narodową w Hiszpanii jako przykład dobrej praktyki i nagrodzony  srebrną gwiazdą przez  hiszpańską El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos.

Gratulacje!!!

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do Europejskiego Programu Edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół. Wraz ze szkołami z Hiszpanii, Francji, Litwy, Wielkiej Brytanii i Węgier przez dwa lata będziemy współpracować w projekcie zatytułowanym „Hello 2.0”.