Comenius 2013-2015

W tym roku szkolnym 2013/2014 rozpoczynamy realizację kolejnego edukacyjnego programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” akcja Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół. Wraz ze szkołami z Cypru, Francji, Hiszpanii, Norwegii, Grecji, Rumunii i  Wielkiej Brytanii przez dwa lata będziemy współpracować w projekcie zatytułowanym  " Sharing Myths And Local Legends of Europe" - SMALL  Europe – „Dzielenie się mitami i lokalnymi legendami Europy”.