Kolejnym punktem w realizacji projektu Erasmus+ jest przystąpienie naszej szkoły do miejskiego programu „Sosnowiecki Lider Ekologii”.

Program jest konkursem dla placówek oświatowych z terenu miasta Sosnowca polegającym na  zbiórce surowców wtórnych - zużytych baterii i makulatury.
Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami przy współpracy z  Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca.

Celem akcji jest edukacja i rozpowszechnianie świadomości ekologicznej oraz wyrobienie nawyku segregacji odpadów.

Zbiórka prowadzona będzie do 31 maja 2018 roku.

Po poszczególnych etapach na łamach Kuriera Miejskiego publikowany będzie ranking cząstkowy zmagań.
Liderom rankingów cząstkowych MPGO zapewni atrakcyjne nagrody oraz ciekawe, alternatywne formy edukacyjnych zajęć o tematyce ekologicznej. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2018 roku, a zwycięzcy otrzymają nagrody o wartości 5.000 zł (I miejsce), 2.000 zł (II miejsce), 1.000 zł (III miejsce).
Najlepsza szkoła w obu kategoriach otrzyma z rąk Prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego tytuł „Sosnowieckiego Lidera Ekologii”.

Do dzieła!
Razem Damy Radę!