Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę nowych gier, zabawek i artykułów plastycznych dla dzieci z oddziałów pediatrycznych. Otrzymaliśmy również dwie reklamówki używanych maskotek, które niestety nie mogły zostać przekazane dla dzieci, bo szpitale ze względu na choroby podopiecznych nie przyjmują takich (zostały przekazane na inną zbiórkę) oraz słodycze, które również nie były przyjmowane (te trafiły na zbiórkę organizowaną przez Panią Pedagog).

Samorządzik klas I-III