Osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2012/2013:

 • Tytuł Laureata w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX  pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał Piotr Hardy z klasy VI a
 • I miejsce w X Międzyszkolnym Konursie Historyczno - Polonistycznym "Świat starożytny" organizowanym przez Szkołę Podstwową nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 19 w Sosnowcu - zajął Kacper Wosiński z klasy VI a
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim "Julian Tuwim dzieciom" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Sosnowcu zajęła Rozalia Pangowska z klasy I a
 • I mieejsce na Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Filmowej organizowanym przez KH ZHP Sosnowiec zajęła 102 SGZ "Wesołe Promyczki"
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Oswoić poezję”organizowanym przez Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu zająłKamil Oleksy z klasy V a

 • I miejsce w III Regionalnym Konkursie Recytatorskim w języku angielskim "I like poetry" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 23 zajął Michale Głąbicki z klasy V c
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wiosna w poezji radosna” organizowanym przez ZSO 12 w Sosnowcu, Miejską Bibliotekę Publiczna Filia nr 10, Miejski Dom Kultury Kazimierz w Sosnowu zajęła Lidia Stachurska z klasy III a
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno – Recytatorskim poświęconym poezji ks. Jana Twardowskiego zajął Kamil Oleksy z klasy V a
 • I miejsce w Dekanalnym etapie XVIII   Konkursu Wiedzy Biblijnej - zajął Kamil Oleksy z klasy V a
 • I miejsce w Multiolmpiadzie Mikołajkowej – Zawody pływackie organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajęła Julia Pilawska z klasy I b
 • I miejsce w XVII Zajączkowych Mistrzostwach w Pływaniu organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajęła Julia Pilawska z klasy I b
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie "Zrozumieć świat" organizowanym przez Zespół Ogólnokształacy nr 3 w Sosnowcu zajęła drużyna: Kamil Szota z klasy VI a i Piotr Hardy z klasy VI a
 • II miejsce w IV Turnieju Języka Angielskiego dla uczniów Szkół Podstawowych organizowanym przez  Gimnazjum nr 11 w ZSO nr 1 w Sosnowcu zajął Piotr Hardy z klasy VI a
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno – Recytatorskim poświęconym poezji ks. Jana Twardowskiego zajęła Barbara Parafiniuk z klasy II b

 • II miejsce w Międzyszkolno – Przedszkolnym Ekokonkursie „ Wszystkim wesoło – gdzy zielono wokoło” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18 w Sosnowcu zajęła Milena Doniecka z klasy I a

 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Bezpieczne ferie zimowe” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18 w Sosnowcu zajęła Nicola Kućmierz z oddziału przedszkolnego 0 B
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wiosna w poezji radosna” organizowanym przez ZSO 12 w Sosnowcu, Miejską Bibliotekę Publiczna Filia nr 10, Miejski Dom Kultury Kazimierz w Sosnowu zajęła Barbara Parafiniuk z klasy II b
 • II miejsce we współzawodnictwie hufca zajęła 102 SGZ "Wesołe Promyczki"
 • II miejsce w Międzyszkolno – Przedszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wiosna w poezji dla dzieci” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18 w Sosnowcu zajęła Karolina Drajczyk z klasy I a
 • II miejsce w Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów klas V i VI organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Sosnowcu zajęła Aleksnadra Karkocha z klasy VI a
 • II miejsce XVI Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajęła Emilia Borbrzki z klasy IV b

 • II miejsce XVI Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajął Kacper Wosiński z klasy VI a

 • II miejsce w Multiolmpiadzie Mikołajkowej – Zawody pływackie organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajął Wojciech Jankowski z klasy VI a
 • II miejsce w Multiolmpiadzie Mikołajkowej – Zawody pływackie organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajęła Emilka Bobrzki z klasy IV b
 • II miejsce w Multiolmpiadzie Mikołajkowej stylem grzbietowym – Zawody pływackie organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajęła Małgorzta Sitko z klasy II c
 • II miejsce w XVII Zajączkowych Mistrzostwach w Pływaniu organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajął Wojciech Jankowski z klasy VI a
 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym organizowanym przez Zespół Szkół Nr 9 w Sosnowcu - zajęła drużyna w składzie: Alicja Grzejdziak z klasy V b, Magda Bakalarz z klasy V b, Jakub Karalus z klasy V c, Kacper Wosiński z klasy VI a, Bartosz Kaczmarek z klasy VI a
 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Trzecioklasisty "Bieg po zieloną gałązkę" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 29 w Sosnowcu zajęła drużyna w składzie: Lidia Stachurska z klasy III a,Amelia Włosek z klasy III a oraz Alan Wójcik z klasy III b
 • III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Wiosna w poezji radosna” organizowanym przez ZSO 12 w Sosnowcu, Miejską Bibliotekę Publiczna Filia nr 10, Miejski Dom Kultury Kazimierz w Sosnowu zajęła Małgorzata Koźbiał z klasy I a
 • III miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Języka Polskiego dla uczniów klas VI organizowanym przez Gimnazjum nr 16 w sosnowcu zajęła drużyna w składzie: Michał Kapuściński z klasy VI a, Kamil Szota z klasy VI a, Kacper Wosiński z klasy VI a
 • III miejsce (wynik dobry) w XIII edycji Ogólnopolskiego KonkursuJęzyka Angielskiego FOX  pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zajęli: Nicol Ambroży z klasy VI a, Jakub Karalus z klasy V c oraz Amelia Włosek z klasy III a
 • III miejsce w konkursie plastycznym "Parada ozdób wielkanocnych" oraganizowanym przez MBP filia Naftowa-  zajęła Aleksandra Okulska z oddziału przedszkolnego 0b
 • III miejsce XVI Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajął Wojciech Jankowski z klasy VI a
 • III miejsce XVI Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajął Jakub Miska z klasy IV b
 • III miejsce XVI Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajął Kamil Szota z klasy VI a
 • III miejsce XVI Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajął Jakub Koralewicz z klasy II c
 • III miejsce XVI Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajęła Emilia Borbrzki z klasy IV b
 • III miejsce w Multiolmpiadzie Mikołajkowej – Zawody pływackie organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajął Kacper Wosiński z klasy VI a
 • III miejsce w Multiolmpiadzie Mikołajkowej – Zawody pływackie organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajął Jakub Koralewicz z klasy II c
 • III miejsce w XVII Zajączkowych Mistrzostwach w Pływaniu organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajął Kacper Wosiński z klasy VI a
 • III miejsce w Multiolmpiadzie Mikołajkowej stylem dowolnym – Zawody pływackie organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajęła Małgorzta Sitko z klasy II c
 • III miejsce w XVII Zajączkowych Mistrzostwach w Pływaniu organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu zajął Jakub Koralewicz z klasy IIc
 • Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Moje miasto w krainie liczb” organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu otrzymała drużyna w składzie: Piotr Hardy z klasy VI a, Kamil Szota z klasy VI a, Kacper Wosiński z klasy VI a
 • Wyróżnienie w Diecezjalnym etapie XVIII   Konkursu Wiedzy Biblijnej - otrzymał Kamil Oleksy z klasy V a

GRATULUJEMY!!!