grafika z napisem dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  • 02.11.2020 r.
  • 04.01.2021 r.
  • 05.01.2021 r.
  • 25.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
  • 26.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty z matematyki
  • 27.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
  • 04.06.2021 r.