grafika z kartką papieru i piórem

Opłaty za posiłki dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc w którym spożywa się posiłki na konto nr:

Bank PKO S.A.  41 1020 2313 0000 3102 0579 6018

w tytule wpłaty powinno się znajdować imię, nazwisko i klasa dziecka.

  1. Koszt jednego posiłku to 3,80 zł
  2. Za nieterminowe wpłaty będą naliczane ustawowe odsetki od dnia następnego po dniu upływu terminu płatności.
  3. Rodzic/opiekun dziecka ma obowiązek zgłosić nieobecność dłuższą niż jeden dzień,  w celu odliczenia kosztu posiłków w następnym miesiącu.
  4. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00. Zgłoszenie powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie / 32 266 34 72 /
  5. Za nieodwołane posiłki kwota nie będzie odliczana, brak informacji z Państwa strony spowoduje, iż obiad dla dziecka będzie przygotowany.
  6. Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu odliczony będzie w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli został spełniony wymieniony wyżej warunek.
  7. W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadu, zgłoszenie powinno nastąpić 2 dni wcześniej lub pod koniec miesiąca.

 

Prawdopodobne rozliczenie obiadów na rok szkolny 2020/2021 – kwoty mogą się nieznacznie różnić chociaż uwzględnione są dni wolne od zajęć.

 

Październik   79,80 zł
Listopad      76,00 zł
Grudzień     57,00 zł
Styczeń       57,00 zł
Luty            38,00 zł
Marzec        87,40 zł
Kwiecień     68,40 zł
Maj             64,60 zł               
Czerwiec     60,80 zł

 

Można indywidualnie się dowiedzieć o wysokości wpłaty przez e-dziennik u pani Katarzyny Pietkiewicz.