grafika z napisem uwaga ważna informacja

Szanowni Rodzice, informuję , iż od dn. 12 października 2020r. wprowadzone zostają zmiany do wewnętrznych Procedur bezpieczeństwa COVID 19 obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu.

Z uwagi na wzrost zachorowań na terenie całego kraju , zgodnie z zaleceniami wprowadza się obowiązek zakrywania przez wszystkich ust i nosa w strefach wspólnych, z wyłączeniem sal lekcyjnych w szkole, sali gimnastycznej, pomieszczeń zajęć innych oraz biur. W stołówce szkolnej obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje tylko w momencie spożywania posiłku przy stoliku. Pracownicy administracji w momencie przyjmowania interesantów w biurach mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Pracownicy obsługi wyłączeni są z obowiązku zakrywania ust i nosa po opuszczeniu szkoły przez uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników.

Z poważaniem.
Dyrektor Szkoły – Beata Grygutis