Regulamin II szkolnego konkursu plastycznego na "Kartkę świąteczną”

organizowanego w ramach projektu „Sharing Myths And Local Legends of Europe” – „Dzielenie się mitami i lokalnymi legendami Europy” (SMALL Europe)

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko uczniowie naszej Szkoły.
 3. Konkurs oceniany będzie przez jury w dwóch kategoriach wiekowych:
  • I kategoria – klasy 0 - III
  • II kategoria – klasy IV – VI
 4. Nagrodzone zostaną cztery pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej. Nagrodzone kartki świąteczne zostaną wysłane do szkół partnerskich w ramach projektu „Sharing Myths And Local Legends of Europe” – „Dzielenie się mitami i lokalnymi legendami Europy” (SMALL Europe). Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
 5. Celem konkursu jest:
  • samodzielne wykonanie kartki,
  • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
  • pielęgnowanie i rozwijanie tradycji świątecznych,
  • poznawanie tradycji świątecznych państw partnerskich,
  • rozwijanie umiejętności manualnych.
 6. Konkurs polegać będzie na wykonaniu kartki świątecznej formatu A5 lub max B6, własnego projektu dowolną techniką.
 7. Kartka jest pracą o charakterze plastycznym i nie powinna zawierać tekstu życzeń.
 8. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę prac, nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowej.
 9. Jedna osoba może zgłosić do konkursu max dwie kartki.
 10. Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem nazwiskiem oraz klasą.
 11. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu.
 12. Prace należy składać do dnia 05.12.2014 r. do godz.12.00 do p. Eweliny Adamczyk, p. Katarzyny Janik lub p. Jolanty Szafarskiej.
 13. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 14. Planowana data ogłoszenia wyników 10.12.2014 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 15. Organizator nie zwraca prac.
 16. Organizator zastrzega, że prace biorące udział w konkursie stają się jego własnością