Dziesięć lat temu, 1 maja 2004 Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej wraz z 9 innymi krajami Europy .

Czy wiecie, który kraj spośród naszych szkół partnerskich projektu Comenius „SMALL Europe” obchodzi razem z nami dziesięciolecie akcesji do UE? Czekam na odpowiedzi. Nagrodzona zostanie osoba, która jako pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi.

Powodzenia.
A.Karalus