NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO KOSZA NA ŚMIECI!

Od listopada 2017r. na parterze i pierwszym piętrze stoją specjalne pojemniki na zużyte baterie.

 

Czy wiecie dlaczego baterie są niebezpieczne?

Baterie to odpady niebezpieczne

W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

PRZECIĘTNIE W JEDNEJ TONIE ZUŻYTYCH BATERII ZNAJDUJE SIĘ: 3 KG RTĘCI, 0,5 KG KADMU ORAZ KILKA KILOGRAMÓW NIKLU I LITU.

Ołów - powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, neuropatię i nadciśnienie tętnicze.

Rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe; 
u ludzi powoduje m.in.: uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformację kości.

Kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując, m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe.

Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.

Lit –powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także(ze względu na właściwości żrące) skórę człowieka.

 

CZY WIECIE, ŻE 1 MAŁA BATERIA GUZIKOWA MOŻE SKAZIĆ 1 M3 GLEBY 
I ZATRUĆ 400 L WODY ?