27 lutego 2018 roku w Międzynarodowym Dniu Niedźwiedzia Polarnego klasy IIIa, IIId, IVd realizowały zadanie w projekcie Erasmus+ "There is no plantet B: Stop Climate Change" dotyczące poznania zagrożonych zwierząt.

Uczniowie dowiedzieli się jakie cechy wyglądu i zachowania umożliwiają niedźwiedziom polarnym przetrwanie w niegościnnym środowisku Arktyki i dlaczego zniszczenie tego środowiska oznacza dla nich zagładę.

Zmiana klimatu grozi niedźwiedziom polarnym śmiercią głodową przez skracanie ich sezonu łowieckiego. Poprzez szybkie topnienie arktycznego lodu niszczone są ich naturalne siedliska. Istnieją jeszcze obawy, wynikające z zanieczyszczenia środowiska związkami PCB (polichlorowane bifenyle), które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie zwierząt.

Niedźwiedzie polarne zostały zaklasyfikowane jako gatunek narażony, co oznacza, że istnieje poważne ryzyko ich rychłego zniknięcia z powierzchni Ziemi.  Aż jedna trzecia całej populacji wyginie w ciągu następnych 40 lat. Aktualnie na całym świecie jest ok. 26 tys. niedźwiedzi polarnych. Naukowcy z Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody wpisali gatunek na listę zwierząt zagrożonych wyginięciem. Z 19 podgatunków tego ssaka 2 już nie istnieją.

Ubytek arktycznego lodu morskiego związany ze zmianą klimatu jest głównym zagrożeniem dla niedźwiedzi polarnych na całym terytorium ich występowania.

Do pracy wykorzystano materiały Ośrodka Działań Ekologicznych 'Źródła' opracowane w ramach projektu „Ekologia mieszczucha”.