Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz pod honorowym patronatem Ministra Edukacji NarodowejW roku szkolnym 2017/2018 Konkurs FOX odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018r.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX" pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej (vide: Materiały przygotowawcze). Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty "spotykają się" w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter - co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych - zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w kategoriach wiekowych:

Kittens (kl. III i IV SP)

Bunnies (kl. V i VI SP)

Ducks (kl. VII szkoła podstawowa i II gimnazjum)

Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. "trzech pytań gratis" (czyli o podanej wcześniej tematyce) i wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2018:

  • KittensForest Animals;   "Rumpelstitskin" The Brothers Grimm retoled by H.Q. Mitchell, MM Publications

                                                 Obraz w treści 4

  • BunniesForest Life;       "The Odyssey" Homer retoled by H.Q. Mitchell, MM Publications

                                               Obraz w treści 3

  • DucksEnvironment Protection;  "Black Beauty" Anna Sewell, MM Publications

                                               Obraz w treści 5 

 

Główną nagrodą, częściowo sponsorowaną przez MM Publications, w konkursie jest udział w obozie językowym dla najlepszych uczestników z kategorii Kittens II - Eagles I. 

Dla uczestników z wynikami bardzo dobrymi i dobrymi przewidziane są nagrody rzeczowe.Sponsorem nagród w formie egzaminów językowych Cambridge University jest Language Traning Centre LangLTC .