Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej odbędzie się we wtorek 5 marca 2019 r., początek o godz. 8.00, sala nr 12.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX" pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej (vide: Materiały przygotowawcze). Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty "spotykają się" w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter - co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych - zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w kategoriach wiekowych:

Kittens (klasy III i IV)
Bunnies (klasy V i VI),
Ducks (klasy VII i VIII)


Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. "trzech pytań gratis" (czyli o podanej wcześniej tematyce):

Kittens: zwroty grzecznościowe
Bunnies: zwroty grzecznościowe
Ducks: zwroty grzecznościowe

Wykaz lektur obowiązujących w konkursie FOX 2019:
- Kittens: “The Tin Soldier” Hans Cristian Andersen retold by H.Q. Mitchell , MM Publications
- Bunnies: "Peter Pan" James M.Barrie retold by H.Q. Mitchell, MM Publications
- Ducks: "Kidnapped" Robert Louis Stevenson adapted by H.Q. Mitchell , MM Publications

Główną nagrodą w konkursie, częściowo sponsorowaną przez MM Publications,  jest udział w obozie językowym dla laureatów uczestników z kategorii Kittens II - Eagles I.
Dla uczestników z wynikami bardzo dobrymi i dobrymi przewidziane są nagrody rzeczowe.

Sponsorem nagród w formie egzaminów językowych Cambridge University jest Language Traning Centre Lang LTC.