grafika z kartką papieru i piórem

Zapraszamy uczniów sosnowieckich szkół podstawowych do udziału w Miejskim Konkursie Literackim „Pamiętnik z czasów pandemii”.

Minął rok odkąd nasz świat naznaczony został piętnem koronawirusa i nauczania zdalnego. Był to rok trudny, pełen wyzwań i ograniczeń. Jednocześnie okazało się, że wyjścia na spacer do parku, możliwość spotkań online oraz spędzanie czasu z bliskimi pozwoliły nam odkryć świat na nowo.

Jak zmieniła nas pandemia, co dobrego i złego przyniosła? Chcielibyśmy poznać opowieści sosnowieckich uczniów na ten temat. Podzielcie się z nami swoją historią.  

Termin zgłoszeń – 31 marca 2021 r.

 Organizatorki

Karolina Federowicz

Ewelina Adamczyk

Beata Galicka

 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

 

 

Cel konkursu:

 

1.      Zachęcanie uczniów do pisania i przedstawiania własnej twórczości literackiej.

2.     Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

3.     Wspieranie uczniów w radzeniu sobie z trudną sytuacją pandemii i nauczania zdalnego.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 sosnowieckich szkół podstawowych.

 2.     Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

 3.     Praca konkursowa powinna być w całości samodzielnym utworem Uczestnika, wcześniej niepublikowanym i nie naruszającym praw autorskich osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność, w tym majątkową, za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych czy danych osobowych osób trzecich w związku z powstaniem pracy konkursowej.

 4.     Pracę konkursową należy napisać na komputerze. Powinna ona zająć od 1 do 2 stron A4.

 5.     Pracę należy nadesłać w 2 egzemplarzach na adres szkoły lub w formie cyfrowej (format doc lub pdf). Pamiętniki mogą być uzupełnione zdjęciami, rysunkami lub ilustracjami.

 6.     Do pracy należy dołączyć „Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu” – według wzoru dołączonego do niniejszego regulaminu.

 7.     Jeden Uczestnik może nadesłać jeden utwór.

 8.     Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac uczniów.

 

Termin i miejsce składania prac.

 

Prace należy nadesłać lub dostarczyć do 31 marca 2021 roku (liczy się data wysłania) na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

 

ul. Teatralna 8, 41-200 Sosnowiec

 

lub na adres mailowy w formie cyfrowej:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ocena prac

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury do 16 kwietnia 2021 roku.

 2.     Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenie nagród zostanie zorganizowana, jeśli zezwolą na to przepisy sanitarno-epidemiologiczne. Uczestnicy i opiekunowie zostaną o tym wcześniej poinformowani.

 

 

Kryteria oceniania

 •  twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • poziom literacki pracy – karta z pamiętnika,
 • samodzielność i oryginalność,
 • ogólna estetyka pracy.

 Wyłanianie laureata konkursu

 

 1. Prace uczestników ocenia jury, w którego skład wchodzą organizatorki konkursu.
 2. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
 3. Zostaną przyznane trzy nagrody, za I, II i III miejsce.
 4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 5. Od decyzji jury nie ma odwołania.

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu
 2. Wszystkie nadesłane prace, w tym nagrodzone stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania.
 3. Prace nie będą zwracane.
 4. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i prezentacji pracy konkursowej.
 5. Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować do Organizatorek Konkursu.

 

 

 

Organizatorki

 

Karolina Federowicz
Ewelina Adamczyk
Beata Galicka

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnika konkursu literackiego
„Pamiętnik z czasów pandemii”

 

 

 

UCZESTNIK:

 

Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………………...…………

 

Klasa …………  

 

 

 

SZKOŁA/PLACÓWKA:

 

Nazwa szkoły (placówki) ……………………………………………………………………………………………

 

E-mail szkoły., Telefon. ……………………………………………………………………………………………..

 

 

 

NAUCZYCIEL:

 

Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………………………………………………………

 

Dane kontaktowe (telefon, e-mail)…………………………………………………………………………………..

 

 

 

WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA KONKURSU

 

Oświadczam, iż zapoznałam / em się z Regulaminem i w pełni akceptuję jego warunki.  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm., oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz dokumentację zdjęciową i filmową w celu wykorzystania jej do promocji konkursu.

 

 

 

                                                                                                                                …………………………………

 

                                                                                                              czytelny  podpis rodzica / opiekuna

 

 

 

WYPEŁNIA NAUCZYCIEL

 

Oświadczam, iż zapoznałam / em się z Regulaminem i w pełni akceptuję jego warunki.  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm., oraz  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz dokumentację zdjęciową i filmową w celu wykorzystania jej do promocji konkursu.

 

 

 

…………………………………

                                                                                                                                        czytelny  podpis