6 maja przypada Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dlatego pragniemy zaprosić do rodzinnego wykonania makiety miasteczka ruchu drogowego.

 

1. ORGANIZATORZY

Samorządzik Uczniowski klas I-III

 

2. CELE

Cel nadrzędny:

Wdrażanie do stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa na drogach.

Cele ogólne:

·         zapoznanie uczniów z zasadami świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym,

·         kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowanie właściwych decyzji,

·         kształtowanie postaw zapewniających bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.,

·         wspólne spędzenie czasu z rodzicami.

 

3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 8 wraz z rodzicami

Forma pracy: makieta, technika dowolna

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, opatrzoną informacją:

 imię i nazwisko autora oraz klasa

Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

 

4. OCENA

Jury konkursowe powołane przez Organizatora będzie oceniać:

·         zgodność z tematem,

·         zgodnie z zasadami ruch drogowego,

·          pomysłowość,

·         ogólny wyraz artystyczny,

·          staranność i dokładność wykonania

·         Widoczny wkład pracy dziecka

Decyzje jury są ostateczne.

 

5. NAGRODY

Zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Wszystkie prace będą wystawione do oglądania na korytarzu szkolnym.

 

6.TERMIN KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się 6 maja w Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a skoro jest rodzinny to kończy się 26 maja w Dzień Matki. Pracę należy dostarczać do p. Kamili Wybraniec-Jakóbik s.4 lub p. Doroty Sali s.2.