Regulamin „SZKOLNEGO KIERMASZU BO ŻONARODZENIOWEGO”
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8  im. Karola Wojtyły w Sosnowcu

Cele kiermaszu:

 • podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie dziecięcej inwencji i pomysłowości twórczej,
 • doskonalenie umiejętności manualnych dzieci,
 • integrowanie dzieci i ich rodziców podczas wspólnego wykonywania dekoracji, ozdób świątecznych, kartek, wypieków itp.,
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych,
 • zakup sprzętu sportowego wzbogacającego wyposażenie sali nr 20 - akcesoria sportowe m.in. : piłki gumowe, tenisowe, skakanki, szarfy, woreczki, pachołki, pałeczki sztafetowe, równoważnia gimnastyczna, zręcznościowe łyżki, płotek składany, ringo sensoryczne, worki do skakania, lina, hula-hop, serso, namiot, tunele itp.

Termin i miejsce organizacji kiermaszu: 5 i 6 grudnia 2016 r. w godzinach 16:30 – 18:30.

Miejsce organizacji kiermaszu: hol parteru  Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu.

Regulamin:

 • Każda klasa, która zgłosi chęć udziału w Kiermaszu, otrzyma swoje stoisko, na którym prowadzić będzie okazjonalną sprzedaż. Wszystkie stoiska są tej samej wielkości.
 • Stoiska obsługiwane są przez uczniów, ich rodziców lub wychowawców wspomagających.
 • Na stoiskach klasowych mogą być sprzedawane głównie artykuły wykonane własnoręcznie przez uczniów, ich rodziców i bliskich, nauczycieli oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu kiermaszu. Może to być wszelkiego rodzaju rękodzieło, np. dekoracje i ozdoby świąteczne, kartki, a także wyroby cukiernicze (ciastka, ciasta  i inne), proste wyroby spożywcze (np. chleb z domowym smalcem, koktajle, paszteciki).
 • Bezwzględnie zakazuje się sprzedaży artykułów z logotypem Unii Europejskiej.
 • Ceny artykułów ustalają wystawcy.
 • Środki zebrane podczas kiermaszu należy wpłacić wychowawcy klasy w dniu imprezy, bezpośrednio po jej zakończeniu.
 • Kwota zebrana podczas Kiermaszu w całości przeznaczona jest na w/w cel.
 • Powołana komisja w składzie: wicedyrektor mgr Małgorzata Wanat, nauczyciele – mgr Grażyna Jeżewska i mgr Paulina Sieradzka, uczniowie – Oliwia Karolewska i Filip Kasprowicz sporządzi protokół i przedstawi rozliczenie  finansowe do dnia  9 grudnia 2016 r.
 • Rozliczenie finansowe pozyskanych środków zostanie umieszczone na stronie internetowej SP8.
 • Na kiermaszu osobne stoiska mogą wystawiać również: biblioteka i świetlica szkolna, organizacja harcerska, SU.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.11.2016 r.

Warunki uczestnictwa w kiermaszu:

 • Zgłoszenie chęci uczestnictwa danej klasy w kiermaszu poprzez podanie danych osoby odpowiedzialnej za organizację stoiska wystawowego Organizatorom. 
 • Wychowawca  będzie odpowiedzialny:
  • za zapewnienie obecności osoby dorosłej w czasie całego czasu trwania wystawy   (rodzic lub nauczyciel bez wychowawstwa),
  • zbiórkę datków,
  • bezpośrednio po zakończeniu wystawy, rozliczenie zebranych datków z wychowawcą. Wychowawca przekazuje bezpośrednio zebrane datki przedstawicielowi komisji za pisemnym potwierdzeniem .
 • Poszczególni uczestnicy wystawy odpowiadają za organizację stoiska wystawowego, porządek na nim w czasie trwania wystawy oraz za posprzątaniu stoiska - po jej zakończeniu.
 • Wyznaczone z każdej klasy osoby proszone są o zgłoszenie się na 15 minut przed rozpoczęciem kiermaszu do Organizatora - w celu ustalenia spraw organizacyjno - technicznych.