Dziękujemy WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, którzy bezinteresowną miłością do zwierząt, przyczynili się – i robią to nadal – do polepszenia warunków bytowych schroniskowych psów i kotów. Czynienie dobra na rzecz braci mniejszych, zmienia świat na lepsze! Dziękujemy! Zachęcamy do dalszych działań i pomocy. smile