Drodzy Uczniowie i Rodzice,

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kalendarzem zmian w szkołach w kolejnych tygodniach informuję, że w naszej szkole:

· Od 25 maja będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.

· Od 25 maja będą na terenie szkoły prowadzone konsultacje ze wszystkich przedmiotów dla chętnych uczniów klas VIII - w szczególności z przedmiotów, które obejmie egzamin ósmoklasisty w dniach 16 - 18 czerwca.

· Od 1 czerwca chętni uczniowie pozostałych klas będą mieć możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

 

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami:

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. KAROLA WOJTYŁY W SOSNOWCU W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Dodany: 2020-05-24
Dodany przez: Agnieszka
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:

PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. KAROLA WOJTYŁY W SOSNOWCU W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Dodany: 2020-05-24
Dodany przez: Agnieszka
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. KAROLA WOJTYŁY W SOSNOWCU W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Dodany: 2020-05-24
Dodany przez: Agnieszka
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:

Procedury wypożyczeń i zwrotów książek oraz zwrotów podręczników obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu w okresie pandemii COVID-19

Dodany: 2020-05-24
Dodany przez: Agnieszka
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:

 

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów, którzy będą korzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych lub z konsultacji zobowiązani są do wypełnienia dwóch dokumentów – OŚWIADCZENIE i DEKLARACJA:

Oświadczenie i deklaracja rodziców/opiekunów prawnych

Dodany: 2020-05-25
Dodany przez: Agnieszka
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:

 

Harmonogram konsultacji, zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz pracy biblioteki:

 

Harmonogram konsultacji, zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz pracy biblioteki

Dodany: 2020-05-24
Dodany przez: Agnieszka
Data modyfikacji:
Zmieniony przez:

 

Gorąco dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Drodzy Uczniowie - tęsknimy za Wami!

Dyrektor Szkoły Beata Grygutis