W trakcie wizyty w Polsce nauczyciele ze szkół partnerskich mieli okazję współpracy podczas warsztatów dotyczących systemów edukacyjnych w krajach partnerskich. Zadaniem każdej szkoły było przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej głównych założeń systemów edukacyjnych w każdym państwie. Podczas spotkania wywiązała się dyskusja na temat podobieńst i różnic między naszymi warunkami pracy. Wszyscy chętnie uczestniczyli w warsztatach i mieliśmy okazję dzielenia się dobrymi praktykami stosowanymi w naszej codziennej pracy.

Zobacz prezentację systemu edukacyjnego w Norwegii

Zobacz prezentację systemu edukacyjnego w Grecji

Zobacz prezentację systemu edukacyjnego na Cyprze

Zobacz prezentację systemu edukacyjnego w Hiszpanii

Zobacz prezentację systemu edukacyjnego w Polsce

Zobacz prezentację systemu edukacyjnego w Wielkiej Brytanii