Nasza szkoła jest organizatorem Regionalnego konkursu upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 100-lecie istnienia ZHP. Zachęcamy do udziału w historyczno-harcerskim konkursie, który oprócz wiedzy sprawdza również umiejętności praktyczne. 

 

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU UPAMIĘTNIAJĄCEGO
100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ
100-LECIE ISTNIENIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

 

1.      ORGANIZATORZY

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu 

2.      CELE KONKURSU

·         pogłębianie i umacnianie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych
i obywatelskich w oparciu o poznawanie historii;

·         uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia istnienia ZHP;

·         budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;

·         popularyzowanie wśród młodzieży tematyki historycznej i społecznej;

·         kształtowanie umiejętności kreatywno – krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy w zespole;

·         popularyzowanie działalności harcerstwa w regionie zagłębiowskim.

3.      OPIS KONKURSU

Ideą konkursu, poza sprawdzeniem wiedzy, jest przede wszystkim podkreślenie radosnego charakteru obu rocznic i uwrażliwienie młodych ludzi na pozytywne wartości promowane przez szkolny program wychowania patriotycznego oraz harcerstwo. Chcemy połączyć konkurs wiedzy historycznej z dobrą zabawą, umiejętnościami  współpracy oraz radzenia sobie z praktycznymi problemami takimi jak rozbicie namiotu, czy podstawy pierwszej pomocy.

4.      UCZESTNICY

·         Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI-VIII sosnowieckich i zagłębiowskich szkół podstawowych.  

·         Konkurs ma charakter drużynowy. Każda szkoła może zgłosić jedną trzyosobową drużynę.

5.      FORMA KONKURSU

Konkurs ma formę drużynowej rywalizacji w dziesięciu konkurencjach. Uczestnicy będą zmagali się zarówno z klasycznymi zadaniami sprawdzającymi wiedzę, jak i z konkurencjami praktycznymi. Jedna z konkurencji będzie wymagała posiadania czytnika kodów QR w telefonie, dlatego każda drużyna musi być wyposażona w jeden telefon z zainstalowaną aplikacją.

6.      ZAKRES TEMATYCZNY

Zakres wiedzy:

·         postacie historyczne: Robert Baden Powell, Andrzej Małkowski, Olga Drahonowska-Małkowska, Kazimierz Lutosławski, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, gen. Józef Haller, Thomas Woodrow Wilson;

·         udział Polaków na frontach I wojny światowej (I Kompania Kadrowa, Legiony Polskie, „Błękitna Armia”, Legion Puławski, I i II Korpus Polski, Polska Organizacja Wojskowa);

·         okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku;

·         kształtowanie się granic państwa polskiego w latach 1918 – 1922 (powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, wojna  polsko – bolszewicka, plebiscyty) – znajomość mapy historycznej;

·         symbolika harcerska: krzyż ZHP, lilijka;

·         umiejętność rozpoznania pieśni patriotycznych: „Ułani, ułani”, „Wojenko, wojenko”, „My, pierwsza brygada”, „Piechota”, „Pierwsza kadrowa”.

Umiejętności praktyczne:

·         rozbicie namiotu;

·         udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej (utrata przytomności, złamanie, oparzenie, atak padaczki, krwotok, ukąszenie, zakrztuszenie);

·         odszyfrowanie wiadomości (szyfry zostaną wyjaśnione podczas konkursu);

·         wyznaczenie północnego kierunku w terenie.

7.      PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbędzie się 19 października 2018 roku o godzinie 10:00.

 

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 października 2018 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły, ul. Teatralna 8, 41-200 Sosnowiec

8.      NAGRODY

Wyniki rywalizacji drużyn zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

Natomiast wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 13 listopada 2018 roku w Sali Widowiskowo-Koncertowej MUZA w Sosnowcu.

Laureaci oraz opiekunowie zostaną poinformowani o szczegółowym przebiegu gali.

9.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

·         Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

·         Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z organizacją konkursu.

·         Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

·         W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator.

W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z organizatorami: panią Katarzyną Bugaj lub panią Karoliną Federowicz-Kuś.

regulamin regionalnego konkursu

Dodany: 2018-09-25
Dodany przez: Agnieszka
Data modyfikacji: 2018-09-25
Zmieniony przez: Agnieszka