W środę 17.10.2018 roku uczniowie klasy VII a i VIII c wzięli udział w warsztatach ekologicznych "Smog nasz śląski, czyli o zdrowiu zaklętym oddechu", wzmacniających rezultaty niedawno zakończonego projektu Erasmus+ "There is no planet B : Stop Climate Change" realizowanego przez naszą szkołę.

Warsztaty dotyczyły poruszanej w projekcie tematyki zanieczyszczeń powietrza i ich negatywnych skutków dla środowiska i człowieka. Uczniowie przypomnieli sobie czym jest smog z podziałem na podstawowe typy, rodzajach monitorowanych zanieczyszczeń i ich wpływie na zdrowie człowieka oraz jak działa system monitoringu w  województwie śląskim. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Edukacyjnym  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie  w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ pn."Stawiam na przyrodę" dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach. Prace warsztatowe zostały zaprezentowane w szkole i służą kampanii edukacyjnej wszystkich uczniów oraz rozpowszechnianiu rezultatów projektu.