Rada Rodziców, Dyrekcja, grono pedagogiczne i cała społeczność szkolna zapraszają na Festyn Szkolny!
Wybierzcie się z nami na Dziki Zachód.