W październiku uczniowie klasy III ,,d” rozmawiali o znaczeniu czterech żywiołów dla człowieka – w jaki sposób żywioły sprzyjają człowiekowi, jakie zagrożenia niosą ze sobą. Inspirując się tekstem Agnieszki Frączek ,,Cztery żywioły” dzieci, dzieląc się na grupy, przygotowały inscenizację ,,Cztery żywioły”. Zaproponowane stroje, rekwizyty i wymyślona scenografia według własnych projektów przyczyniły się do poszerzenia wiedzy przyrodniczej, teatralnej oraz spontanicznej, dobrej zabawy :)

Relacja fotograficzna: