Życie szkoły

Rozmawiając o historycznych początkach Polski uczniowie klasy III ,,d” poznawali postać Mieszka I i Kazimierza Wielkiego. Przenosząc się w czasie, oglądali siedziby władców Polski w dawnych czasach, rozmawiali o budowie i roli, jaką pełniły grody i zamki. Ucząc się współpracy w grupie, uczniowie podjęli się zadania zaprojektowania tychże budowli, tworząc makiety. Omawiając poszczególne elementy siedzib dawnych władców, dzieci ustaliły sposób wykonania poszczególnych elementów i podzieliły się pracą. Tworząc wystawę, uczniowie mogli opowiedzieć o przebiegu prac, co sprawiło im trudności, co było łatwe, z czego są dumne. Zobaczcie sami :)

W październiku uczniowie klasy III ,,d” rozmawiali o znaczeniu czterech żywiołów dla człowieka – w jaki sposób żywioły sprzyjają człowiekowi, jakie zagrożenia niosą ze sobą. Inspirując się tekstem Agnieszki Frączek ,,Cztery żywioły” dzieci, dzieląc się na grupy, przygotowały inscenizację ,,Cztery żywioły”. Zaproponowane stroje, rekwizyty i wymyślona scenografia według własnych projektów przyczyniły się do poszerzenia wiedzy przyrodniczej, teatralnej oraz spontanicznej, dobrej zabawy :)

W dniu 28 września 2016 roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez policjantów z I Komisariatu Policji w Sosnowcu.

Dzieci razem ze Sznupkiem zaśpiewały piosenkę, z której nauczyły się wielu zasad bezpiecznego zachowania. Na zakończenie zajęć "pierwszaki" mogły pobawić się z maskotką śląskiej Policji i otrzymały migające odblaskowe misie.

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu już są pełnoprawnymi uczniami. Dnia 13 października 2016 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

Pani dyrektor Małgorzata Jedlińska i Pani dyrektor Małgorzata Wanat pasowały dzieci na uczniów w obecności  gości: nauczycieli,  zaproszonych rodziców, dziadków, przyjaciół rodzin. Pierwszaki złożyły przysięgę na sztandar szkoły. Uczniowie obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły, być dobrym Polakiem.

Uczniowie wrócili po wakacjach wypoczęci, uśmiechnięci, z radością witali się z kolegami i koleżankami. Tradycyjnie jak co roku niezwykle serdecznie powitaliśmy uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w naszej szkole. Ogromne rogi obfitości pełne słodyczy na pewno osłodziły im pierwsze chwile w nowym miejscu.

Dnia 24 czerwca 2016 roku o godzinie 9.00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas szóstych. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli powitała Pani Dyrektor Małgorzata Jedlińska. Wpisami do Złotej Księgi uhonorowani zostali najwybitniejsi uczniowie klas szóstych – Lidia Stachurska, Emilia Cugowska, Sara Szafruga, Anna Wiklik, Dariusz Nowak z kl. VI a oraz Aleksandra Woźniak z kl. VI b.

Certyfikat "Chronimy Dzieci"

Nasza szkoła jako pierwsza szkoła podstawowa w Sosnowcu zdobyła certyfikat Fundacji Dzieci Niczyje "Chronimy Dzieci".

"Chronimy Dzieci" to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.