Dnia 10 października 2019 roku w naszej szkole było wielkie święto. Pierwszoklasiści mieli pasowanie na ucznia.

Wszystkie pierwszaki wykazały się dużą wiedzą, nauczyły się wierszy, piosenki. W podniosłej atmosferze ślubowały na sztandar naszej szkoły, że będą dobrymi Polakami, będą się pilnie uczyć i dobrze zachowywać. Niejednemu z zaproszonych gości zakręciła się łezka ze wzruszenia. BRAWO PIERWSZAKI!