A dlaczego by nie wytłumaczyć zasady budowy i działania układu krwionośnego na przykładzie firmy kurierskiej z Sosnowca?

Już wyjaśniamy:
--> UKŁAD KRWIONOŚNY - miasto
--> NARZĄDY - producenci towarów lub odbiorcy
--> SERCE - szef firmy kurierskiej🫀
--> NACZYNIA KRWIONOŚNE - autostrady i drogi
--> ELEMENTY KRWI - samochody: (osobowe - KRWINKI CZERWONE; straż, pogotowie, policja - KRWINKI BIAŁE; samochody budowlane, walce - PŁYTKI KRWI)
--> SKŁADNIKI POKARMOWE, TLEN, DWUTLENEK WĘGLA - przewożony towar