Klasa 4b aktywnie uczestniczyła w zajęciach kształtujących kreatywność, na których realizowała trzecią edycję Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z ekologią na Ty”.  Klasa IV b zrealizowała następujące eko wyzwania:

•    Akcja: Sprzątanie Świata.
•    Kodeks ekologa.
•    Jestem eko.
•    Eko hasło.
•    Eko wiersz.
•    Eko reporter.
•    Spot reklamowy.
•    Ekologiczny dom.
•    Zdrowo jemy.
•    Eko ozdoby.
•    Formy ochrony przyrody.
•    Album.
•    Dzień Ziemi.
•    Studio pogody.
•    Woda wspólnym dobrem.
•    Laboratoria Przyszłości.
•    Mój pomysł.

Uczniowie realizując powyższe zadania doskonalili umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego, a także do samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
Kształtowali umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
Rozwijali umiejętności tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii, a także sprawności motorycznych i sensorycznych tworzących umiejętność skutecznego działania i komunikacji.
Wyrobili świadomość zdrowotną w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia.
Każdy uczeń za udział w projekcie otrzymał dyplom, natomiast szkoła uzyskała certyfikat uczestnictwa.