W roku szkolnym 2023/2024 klasa IVb i Vb na lekcjach wychowawczych realizowały cykl zajęć w ramach programu ,,Godziny Wychowawcze ze Światem'' Polskiej Akcji Humanitarnej. Program ten wpisuje się w nurt edukacji globalnej, która jest częścią kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jego celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Zadaniem programu jest nie tylko informowanie o tym jaki jest nasz świat obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. Uczniowie uczą się odpowiedzialności za swoje codzienne wybory i  zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata.